Jouw gegevens zijn privé!

Wij willen graag van alles van je weten, maar deze gegevens zijn en blijven jouw gegevens! Jouw e-mailadres gebruiken we alleen om je online vragenlijsten of mededelingen van Studiepanel te sturen (bijvoorbeeld informatie over een gewonnen prijs!). De vragenlijsten gaan altijd over onderwijs en zijn niet voorzien van reclameboodschappen. Je e-mailadres wordt niet aan anderen verstrekt.

Als jij je aanmeldt bij Studiepanel, zullen we naar een aantal persoonlijke gegevens van je vragen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om waar je woont, wat je leeftijd is en welke opleiding je volgt. Deze gegevens gebruiken we om je online vragenlijsten te kunnen versturen met vragen die voor jouw situatie van toepassing zijn. Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en niet gebruikt om je iets te verkopen. Als wij de onderzoeksresultaten gebruiken in een rapportage, dan gebeurt dat geheel anoniem!

Het Studiepanel houdt zich aan de geldende wettelijke regels wat betreft het omgaan met jouw persoonlijke gegevens en jouw antwoorden op onze vragen.